Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

melisa
6529 1a03 500
Reposted fromohhwell ohhwell viahardbitch hardbitch
melisa
me.
Reposted frommajkey majkey

July 06 2015

melisa
Chcesz mieć coś na całe życie – zrób sobie tatuaż, bo z miłością różnie bywa.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaSandria Sandria

July 05 2015

melisa
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viadifferent-love different-love
melisa

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viawerterowska werterowska
melisa
4116 9df8
Reposted fromTaieri Taieri

July 04 2015

melisa
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
— ctrl + c, ctrl + v
Reposted fromlyreth lyreth viapikkumyy pikkumyy
melisa

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viadoriss45 doriss45
melisa

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viasiostry siostry

July 02 2015

melisa
melisa
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs vialonely-girl lonely-girl
melisa
7554 3fe7
Reposted fromunforgiving unforgiving viajanuarydevil januarydevil
melisa
3281 4fb0
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viaunusual unusual
melisa
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
melisa
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.
melisa
3066 f2fd
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahardbitch hardbitch

June 30 2015

melisaWpadłam w moją wewnętrzną histerię. Nie krzyczałam, nie płakałam głośno, nie biegałam i nie wyrywałam sobie włosów z głowy. Po prostu w jednej chwili coś we mnie stłukło się i przyrosłam do chodnika, nie mogąc zrobić kroku do przodu.

— Po prostu mnie przytul.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaemerencja emerencja
5155 0e77
melisa
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
melisa

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl