Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

melisa
4117 629c 500
Reposted fromoll oll viana-zakrecie na-zakrecie

May 14 2017

May 09 2017

melisa
3856 62fc
*.*
Reposted fromumorusana umorusana viamajkey majkey

April 28 2017

melisa
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaprecelka precelka

April 14 2017

0559 d43c 500

grace–upon–grace:

Hardangerfjord, Philipp @pbsve.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viashitsuri shitsuri

April 12 2017

melisa
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viaamie amie
melisa
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaOkruszek Okruszek

March 28 2017

March 22 2017

5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viahardbitch hardbitch

March 16 2017

melisa
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viahardbitch hardbitch

March 02 2017

melisa
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew vianoisetales noisetales

February 28 2017

melisa
7410 d944
Reposted frommeem meem viasardoniczna sardoniczna

February 21 2017

melisa
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou vianaelienn naelienn
melisa

February 17 2017

melisa
Reposted fromoll oll vialudzo ludzo

February 13 2017

melisa
9818 cdff 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viahardbitch hardbitch
melisa
me.
Reposted frommajkey majkey

July 10 2015

melisa
6529 1a03 500
Reposted fromohhwell ohhwell viahardbitch hardbitch
melisa
me.
Reposted frommajkey majkey

July 06 2015

melisa
Chcesz mieć coś na całe życie – zrób sobie tatuaż, bo z miłością różnie bywa.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaSandria Sandria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl