Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

5372 f522 500

Ona / Her

melisa
4836 6b1c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaizyntrill izyntrill
melisa
5534 e115
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viashadowboxer shadowboxer
melisa
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaifyouleave ifyouleave

June 26 2015

melisa
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Kubuś Puchatek
melisa
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. 
— stachura
melisa
Ludzie myślą, że ból za­leży od siły kop­niaka. Ale sek­ret nie w tym, jak moc­no kop­niesz, lecz gdzie. 
— Neil Gaiman
Reposted frompolana polana viapodprzykrywka podprzykrywka
melisa
9100 c2ac 500
Karpowicz "Ości" 2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viavanitaas vanitaas
melisa
7347 c5c3
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viafotofob fotofob

June 24 2015

melisa
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze viatost tost
melisa
9758 794a 500

"Zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. Zrób to, co możesz."

— Arthur R. Ashe

Reposted fromkonrad konrad viaandziaa andziaa
melisa
4011 e6f2
takie poranki
Reposted fromhardbitch hardbitch viamyteatime myteatime
melisa

June 23 2015

melisa
melisa
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk

June 22 2015

melisa
4085 76be
melisa
1688 2863
Reposted fromfriends friends viaarrependimento arrependimento
melisa
6024 754f
Sad R2 is sad.
melisa
6963 2dfa 500
Reposted fromMeshirr Meshirr vianoisetales noisetales
melisa
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl