Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

0559 d43c 500

grace–upon–grace:

Hardangerfjord, Philipp @pbsve.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viashitsuri shitsuri

April 12 2017

melisa
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viaamie amie
melisa
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaOkruszek Okruszek

March 28 2017

March 22 2017

5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viahardbitch hardbitch

March 16 2017

melisa
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viahardbitch hardbitch

March 02 2017

melisa
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew vianoisetales noisetales

February 28 2017

melisa
7410 d944
Reposted frommeem meem viasardoniczna sardoniczna

February 21 2017

melisa
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou vianaelienn naelienn
melisa

February 17 2017

melisa
Reposted fromoll oll vialudzo ludzo

February 13 2017

melisa
9818 cdff 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viahardbitch hardbitch
melisa
me.
Reposted frommajkey majkey

July 10 2015

melisa
6529 1a03 500
Reposted fromyoungie youngie viahardbitch hardbitch
melisa
me.
Reposted frommajkey majkey

July 06 2015

melisa
Chcesz mieć coś na całe życie – zrób sobie tatuaż, bo z miłością różnie bywa.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaSandria Sandria

July 05 2015

melisa
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viadifferent-love different-love
melisa

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viawerterowska werterowska
melisa
4116 9df8
Reposted fromTaieri Taieri

July 04 2015

melisa
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
— ctrl + c, ctrl + v
Reposted fromlyreth lyreth viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl